Medlemmer

FH-Vestjylland

Medlemmer

Blik og Rørarbejderforbundet

BUPL

Danmarks Lærerforening

Dansk El-Forbund

Dansk Metal

Dansk Musiker Forbund

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Fagligt Fælles Forbund

Farmakonomforeningen

FOA

Fødevareforbundet NNF

HK

Hærens Konstabel og Korporalforening

Kost og Ernæringsforbundet

Malerforbundet

PROSA

Radiograf Rådet

Serviceforbundet

Socialpædagogerne

Teknisk Landsforbund

FH Sektion Vestjylland
Blik- og Rørarbejderforbundet, Holstebro afdeling
Blik- og Rørarbejderforbundet, Herning afdeling
Blik- og Rørarbejderforbundet, SKFJylland
BUPL
Danmarks Lærerforening, Fjordkredsen, Kreds 122
Danmarks Lærerforening, Vestjysk Lærerforening
Dansk EL-Forbund, Midtjylland
Dansk Metal, Skjern-Ringkøbing
Dansk Metal, Nordvestjylland
Dansk Musiker Forbund
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd, DSR Midtjylland
Fagligt Fælles Forbund, 3F Vest
Fagligt Fælles Forbund, 3F Holstebro
Fagligt Fælles Forbund, Ringkøbing
Farmakonomforeningen
FOA, Holstebro
FOA, Herning
Fødevareforbundet NNF
HK/Danmark, Midt-Vest
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Kost og Ernæringsforbundet, Region Midt
Malerforbundet i Danmark, Midtjylland
PROSA
Radiograf Rådet
Serviceforbundet
Socialpædagogerne, Kreds Midt- og Vestjylland
Teknisk Landsforbund, MidtVest
Serviceforbundet, Fagligt Puls Landssammenslutning
Serviceforbundet, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening