Forretningsudvalg

Formand
Lars Møller Pedersen

Forretningsudvalg

Socialpædagogerne
Anders Røn Kallesøe
Dansk Sygeplejeråd
Bente Alkærsig Rasmussen
Mobil:: +45 20 41 40 02
BUPL
Britta Bundgaard
Metal Nordvestjylland
Dan Mikkelsen
3F Ringøbing Skjern
Henning Boye Christensen
HK Midt vest
Inger Toft Stranddorf
Kost og Ernæringsforbundet
Jette Nielsen
3F Lemvig
Kenneth Hove
DLF Ringkøbing
Kirsten Busk
3F Holstebro
Kurt Nielsen
Formand
Lars Møller Pedersen
Faglige seniorer
Leif Herman Carøe
HK Midt Vest
Marianne Køpke
FH Struer
Meritta Bjerregaard
Teknisk Landsforbund
Pernille Rhode
Dansk Socialrådgiverforening
Sisi Ploug Pedersen
NNF
Steen Hartmann
FOA Midt- og Vestjylland
Susanne Andersen
FOA Midt- og Vestjylland
Tanja Nielsen
DLF Holstebro
Torben Voss